Склад Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

Склад вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

згідно наказу НААН № 81 від 05.03.2024 р.

1. ХОМІЧАК Любомир Михайлович – д.т.н., проф., член-кореспондент НААН, директор, голова вченої ради

2. РОМАНЧУК Ірина Олегівна – д.т.н., с.н.с., заступниця директора з наукової роботи, заступниця голови вченої ради

3.  ШЕЙКО Таміла Володимирівна – к.т.н., старший дослідник, учена секретарка, секретарка вченої ради

4. БОДНАРЧУК Оксана Василівна – д.т.н., с.н.с., заступниця завідувача відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції

5. ВЕРБИЦЬКИЙ Сергій Борисович - к.т.н., завідувач відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології

6. ВОЙЦЕХІВСЬКА Любов Іустимівна - к.т.н., завідуюча відділом технології м’ясних продуктів

7. ДАНИЛЕНКО Світлана Григорівна - д.т.н., с.н.с., завідуюча відділом біотехнології

8. ДРАГАНЧУК НадіяІванівна – завідувачка відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення

9. КОВАЛЕНКО Ольга Володимирівна – д.е.н., с.н.с., завідувачка відділу економічних досліджень та інноваційного провайдингу і міжнародних зв'язків

10. КУЗНЄЦОВА Інга Вадимирівна – д.т.н., с.н.с., завідувачка віділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів

11. КІБЛИК Олена Томашівна – Голова первинної профспілкової організації, н. с. відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення

12. КУЦЬ Олександр Іванович – к.е.н., заступник завідувача відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології

13. ЛУЗАН Юрій  Якович – д.е.н., доц.., академік НААН, радник дирекції ІПР НААН

14. МІНОРОВА Антоніна Володимирівна – к.т.н., с.н.с. завідувачка відділу молочних продуктів та дитячого харчування

15. МИСАН Григорій Федорович – директор Державного дослідного підприємства Інституту продовольчих ресурсів НААН

16. НАУМЕНКО Оксана Василівна – д.т.н., с.н.с., завідувачка відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів

17. РИБАК Ярослав Ярославович – Голова ради молодих учених, к.е.н., с.н.с. відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології

18. ОЛІЙНІЧУК Сергій Тимофійович – д.т.н., с.н.с., завідувач відділом технології продуктів бродіння

19. ОРЛЮК Юрій Тимофійович – к.н.т., с.н.с., завідувач відділу масло- та сироробства

20. САБЛУК Петро Трохимович – д.е.н., академік НААН, Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

21. СИЧЕВСЬКИЙ Микола Петрович – д.е.н., проф.., академік НААН, Академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

naas logo mes logo