ПРОГРАМА
 
Кандидата на посаду директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України Любомира ХОМІЧАКА
 
Інститут продовольчих ресурсів НААН є провідною установою з наукового забезпечення технічного та технологічного прогресу харчової та переробної промисловості України, а також розв`язання економічних проблем розвитку зазначених галузей. Інститут сьогодні є флагманом у харчовій промисловості, але разом з тим протягом останніх років, зокрема у період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України,  Інститут перебуває у скрутному становищі через скорочення фінансування, недостатнє забезпечення науковими кардами, приладовою базою та звуженням сфери надання науково-консультаційних послуг.
 Загалом у сукупності факторів зниження престижу наукової праці призвели до недофінансування фундаментальних досліджень, зниження заробітної платні науковим співробітникам, актуальним є загострення проблеми кадрового забезпечення молодими науковцями та аспіратами, що становить загрозу втрати наукових шкіл, здобутих поколіннями учених Інституту в майбутньому.
 Головною метою моєї діяльності на посаді директора має стати збереження та примноження здобутків і досягнень наукового колективу Інституту в цей непростий період. Сучасні пандемічні  та військові виклики актуалізують необхідність мобілізаційних і модернізаційних зусиль для забезпечення подальшого розвитку установи, поглиблення унікальної наукової атмосфери та конструктивної співпраці між науковими підрозділами і окремими вченими, зокрема.
Разом з тим, очевидною є необхідність подальшого реформування внутрішнього життя та вдосконалення структури Інституту, активізації зв’язків з органами державної влади, НААН,  бізнесом,  підприємствами харчової галузі та крафтовими виробництвами.
 
Моя  місія як лідера Інституту:
 
- формування найбільш актуальних для держави та суспільства ідей, концепцій і проектів, концентрування основних фінансових ресурсів на пріоритетних і найбільш перспективних напрямах фундаментальних та прикладних досліджень, що відповідають світовим тенденціям розвитку науки;
- розширення та поглиблення наукової  діяльності Інстиуту, залучення стратегічних партнерів з числа провідних фірм та системоутворюючих підприємств агропромислового комплексу України, узгодження з ними програм наукових досліджень та інновацій відповідно до потреб базових галузей промисловості, залучення іноземних інвестицій та партнерів
-  подальший розвиток та популяризація наукових  шкіл;
- заохочення молоді до наукової діяльності;
- надання фундаментальних знань та формування професійних навичок у здобувачів третього освітньо-наукового рівня (аспірантура, докторантура);
- оптимізація наукової та приладової бази Інституту, орієнтованої на проведення результативних досліджень;
- створення інноваційної інфраструктури та ефективної системи комерціалізації наукових розробок і трансферу технологій;
- гарантування фінансової стабільності Інституту за рахунок збільшення обсягів платних послуг, що їх надають підрозділи, диверсифікації позабюджетних доходів, а також доходів від виконання науковими колективами грантів і міжнародних проектів;
- реалізація заходів щодо підвищення рівня володіння науковцями іноземних мов;
- продовження заходів щодо  енергоощадності в лабораторіях  і корпусах Інституту;
- сприяння активізації діяльності  профспілкової організації інституту  з метою організації культурно-масової і оздоровчої роботи співробітників;
- вирішення питання земельної власності під територіями та будівлями  Інституту;
 
Мої базові принципи як можливого керівника Інституту полягають в тому, що я повинен і буду:
 
•  за будь-яких обставин працювати на розвиток і престиж ІПР;
• підтримувати і захищати своїх колег по Інституту, поважати честь і гідність кожної людини незалежно від її громадського статусу чи посади, не ставити себе вище над нею, намагатися розуміти точку зору кожного;
• успадковувати від своїх попередників на посаді директора всі кращі для ІПР підходи;
• бачити в кожному співробітнику  однодумця і соратника;
• бути вдячним за виконане й уміти пробачати помилки та слабкості;
• бути вольовим, фаховим, демократичним і публічним
• вважаю, що співробітник Інституту відображає думку суспільства, а директор – лише консолідує, координує та запускає механізми для втілення ідей колективу.
В разі обрання мене директором в наступні п’ять років спрямовуватиму свою діяльність, всього керівництва установи, вченої ради на організацію ефективного виконання колективом статутних завдань, зростання внеску наукових співробітників Інституту в забезпечення розвитку країни. Своє майбутнє бачу в ІПР на будь-якій посаді.
Я вірю в те, що колектив ІПР гідно відповість на всі виклики, які постали перед нами і суспільством, і ще з більш вагомими досягненнями пройде в наступний відрізок часу.
                                                                             Любомир ХОМІЧАК

naas logo mes logo