Підготовка фахівців

 

  •        Днями директор Інституту продовольчих ресурсів НААН, д.т.н., професор, член-кореспондент НААН Любомир ХОМІЧАК головував у Державній екзаменаційній комісії освітнього рівня "Бакалавр" зі спеціальності 181 "Харчові технології" і Вінницькому аграрному університеті. Успішно захистили бакалаврські дипломні проєкти 2 групи здобувачів.

  IMG 2988

naas logo mes logo