Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 07

07. Пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування в Україні
 
О.С. Колтунович
Сторінки: 70-74
 
Короткий огляд
У статті розглянуті особливості інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування в України. Виокремлено основні проблеми екологічного та економічного аспектів в рамках промислового водокористування. Запропоновані пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування з урахуванням норм та правил відповідного водного законодавства Європейського Союзу. Розглянуто доктринальні засади інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів промисловості України. Досліджено міжнародний досвід активізації процесів модернізації та інноваційно-технологічного розвитку системи промислового водокористування. Визначено пріоритетні секторальні кластери з найвищим рівнем впровадження інноваційних розробок. Розроблено механізми фінансового забезпечення інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування в Україні в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 
Ключові слова: інноваційно-технологічна модернізація, промислове водокористування, інституціональне забезпечення, фінансове забезпечення
 
Бібліографія
1. Андрушків, Б.М. Модернізація підприємств як конкурентна перевага організаційно-економічного розвитку / Андрушків Б.М., Солотвінський О.А. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С.198-203.
2. Петрович, Й.М. Сутнісна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій / Й.М.Петрович, Н.С. Лущак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – №748. – С. 199-206.
3. Петрович, Й.М. Модернізація промислових підприємств та її інноваційне забезпечення / Й.М. Петрович, В.З. Борбулевич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 1. – С. 106-116.
4. Валінкевич, Н.В. Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації / Н.В. Валінкевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – №1 (45). – С. 128-134.
5. Єщенко, П. Відновлення соціально-економічного розвитку – пріоритет номер один у світі та в Україні / П. Єщенко, А.Арсеєнко // Економіка України. – 2012. – №1. – С. 36-50.
6. Захарін, С.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного й технологічного розвитку промислових підприємств: монографія / С.В.Захарін / Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 147-159.
7. Бужимська, К.О. Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект / К.О. Бужимська // Вісник ЖДТУ. – 2009. – №3 (49). – С. 214-217.