Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 08

08. Інструменти регулювання ринкової інфраструктури в забезпеченні конкурентних переваг м'ясопереробної галузі України
 
Г.П. Лисенко
Сторінки: 75-82
 
Короткий огляд
В статті визначено поняття «ринкова інфраструктура» та проаналізовано еволюцію його трактування в різних економічних системах. Визначено функції, які виконує ринкова інфраструктура. Наводяться основні складові інфраструктури агарного ринку загалом та інфраструктури ринку м’яса та м’ясопродуктів зокрема. Пропонується класифікувати інструменти регулювання інфраструктури ринку за методами регулювання та характером регулювання. Зазначається, що інструменти регулювання ринкової інфраструктури необхідно розглядати в комплексі, як ті що безпосередньо впливають на елементи інфраструктури, так і ті що здійснюють вплив на ринок.
У статті проаналізовано основні інструменти регулювання інфраструктури ринку м’яса та м’ясопродуктів, а саме ціноутворення, державне стимулювання та фінансову підтримку, експортні квоти.
 
Ключові слова: інфраструктура аграрного ринку, інфраструктура ринку м’яса та м’ясопродуктів, елементи інфраструктури, інструменти регулювання, ціноутворення, дотації, експортні квоти, аграрний ринок, ринок м’яса і м’ясопродуктів
 
Бібліографія
1. Бойчик І.М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика / І.М. Бойчик // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №3[20]. – С.34-41.
2. Гуменюк О.О. Розвиток інфраструктури ринку України / О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2013. – №7 [45]. – С.201-206.
3. Коваленко М.Є. Концепція інфраструктури у фінансовому секторі економіки [Електронний ресурс] / М.Є. Коваленко. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/ 123456789/1289/1/16.34.pdf.
4. Лисенко Г.П. Вплив цін та доходів населення на споживання м’ясної продукції / Г. П. Лисенко // Продовольчі ресурси. – 2015. – № 5. – с. 204-210.
5. Майстро С.В. Формування та напрямки державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку / С.В.Майстро. // Державне будівництво. – 2007. – №2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_21.
6.  Марчук Д. Розвиток тваринництва у 2017 році. – [Електрoнний ресурс]. Режим доступу: https://www.segodnya.ua/ opinion/marchukcolumn/rozvitok-tvarinnictva-u-2017-roc-785848.html.
7.  Новоселов А.С. Рыночная инфраструктура региона: проблемы формирования и развития / А.С. Новоселов // РАН. Сиб. отд-ние ИЭиОПП. – Новосибирск: ЭКОР, 1996. – 288 с.
8.  Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. №394. – [Електрoнний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ uk/cardnpd?docid=250050387.
9.  Рекуненко І.І. Роль і місце інфраструктури ринку в ринковій економіці / І.І.Рекуненко, Р.В. Коробка // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2. – С. 20-24.
10.  Сучасна економіка: навч. посібник / П.С. Єщенко, Ю.В. Палкін. – К.: Вища школа, 2005. – 325 с.
11.  Ясенецький В.С. Передумови державного втручання в роботу ринкової інфраструктури / В.С. Ясенецький // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2012. – № 5 (68). – С. 77-81