Продовольчі ресурси 2014 рік Випуск № 3 Технічні науки Стаття 27

27. Розробка моделі синергізму при застосуванні комбінованих способів знезараження продуктів
 
С.А. Соколов, М.М. Севаторов, О.О. Декань, О.В. Гура
Сторінки: 155-159
 
Короткий огляд
В статті наведено результати експериментальних досліджень по вивченню одночасної дії високого тиску і ультразвуку на мікрофлору рідкого яєчного меланжу. Запропоновано математичну модель синергізму, та приведено експериментальні та розрахункові результати моделювання залежності кількості мікроорганізмів від часу впливу, а також після впливу кожного фактора окремо. Побудовано залежності кількості мікроорганізмів від тривалості дії окремо ультразвуку, високого тиску та одночасного застосування обох факторів за умови адитивного складення їх ефектів і одночасної дії цих же знезаражуючих факторів в реальних умовах їх застосування.
 
Ключові слова: високий тиск, ультразвук, МАФАМ, синергічний ефект
 
Бібліографія
1. Петин В.Г., Комаров В.П. Количественное описание модификации радиочувствительности. М.: Энергоатомиздат. – 1989. – 192 с.
2. Петин В. Г., Дергачёва И. П., Романенко А. Г., Рябова С. В. Новая концепция оптимизации и прогнозирования эффектов синергизма при комбинированном воздействии химических и физических факторов окружающей cреды // Российский химический журнал. – 1997. – Т.41, № 3. – С. 96-104.