Продовольчі ресурси 2014 рік Випуск № 3 Технічні науки Стаття 22

22. Вплив параметрів робочих органів пластинчастогоскребкового теплообмінника на інтенсивність теплообміну та витрати механічноїенергії
 
Г.О. Єресько, С.І. Єрошенко
Сторінки: 111-119
 
Короткий огляд
Досліджено вплив геометричних розмірів робочих органів та кількості скребків на інтенсивність теплообміну та на витрати механічної енергії. Отримані узагальнені критеріальні рівняння для розрахунку пластинчасто-скребкових теплообмінників.
 
Ключові слова: скребковий пластинчастий теплообмінник, робочі органи, турбулізація, гідродинаміка, тепловіддача, в’язкість, моделювання
 
Бібліографія
1. Барановский Н. В., Коваленко Л. М., Ястребенецкий А. Р. Пластинчатые и спиральные теплообменники – М.: Машиностроение, 1973. – 288 с.
2. Г. Ересько, С. Ерошенко «Тепловые и энергетические характеристики пластинчатого скребкового пастеризатора // Молочная промышленность, № 8, 2010. – С. 32-34.
3. Глуз М. Д., Павлушенко И. С. Затраты мощности на перемешивание неньютоновских жидкостей // Журнал прикладной химии. – 1967, 40. – № 7. – С. 1435-1490.
4. Михеев М. А., Михеев И. М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1973. – 320 с.
5. В.Н. Стабников, В.М. Лысянский, В.Д. Попов. Расход энергии при механическом перемешивании // Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 105-109.