11. Вплив комплексного хлібопекарського поліпшувача «Свіжість К+» на тривалість зберігання хлібобулочних виробів
 
 
Е.Ф. Халікова, О.А. Білик, В.І. Бондар
Сторінки: 47-51
 
Короткий огляд
Розроблено комплексний хлібопекарський поліпшувач «Свіжість К+» для подовження терміну споживання хліба пшеничного. Даний комплексний поліпшувач розроблений з харчових добавок, які мають статус GRAS, до його складу входить нетрадиційна сировина – квасолевий порошок. Розроблено технологічну схему виробництва квасолевого порошку. Досліджено вплив кожної складової КХП «Свіжість К+» на якість готових виробів під час зберігання та встановлено оптимальне дозування для виробництва поліпшувача. За комплексним показником якості встановлено оптимальне дозування КХП «Свіжість К+», яке складає 2 % до маси борошна.
 
Ключові слова: квасолевий порошок, комплексний хлібопекарський поліпшувач, подовження тривалості зберігання
 
Бібліографія
1. Чи потрібні хлібобулочним виробам нетрадиційні добавки / М. Дудкін, Г. Козлов, О. Данилова, Т. Сагайдак, Т. Качан // Журнал хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2005. – № 3. – С. 29-30.
2. Про перспективи і проблеми використання квасолі у виробництві січених напівфабрикатів / Ю. О. Лукомський, Л. В. Молоканова // Журнал продукты & ингредиенты. – 2012. – № 7. – С. 58-59.
3. Дробот В.И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопекарной промышленности. – К.: Урожай, 1988. – 152 с.
4. Ферментные препараты в хлебопечении / Сидораев В. В. // Журнал хлебопродукты.
– 2002. – № 3. – С. 20-21.
5. Матвеева И. В., Белявская И. Г. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители в производстве мучних изделий. – М.: Телер, 1998. – 99 с.
6. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. – К.: Логос, 2002. – 365 с.
7. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництва: навч. посіб. / Дробот В. І., Арсеньєва Л. Ю., Білик О. А., Доценко В. Ф. і ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 341 с.

naas logo mes logo