Продовольчі ресурси 2014 рік Випуск № 3 Технічні науки Стаття 10

10. Дослідження гігроскопічних властивостей полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю
 
 
К.В. Рубанка, В.А. Терлецька, І.М. Зінченко
Сторінки: 44-46
 
Короткий огляд
Стаття присвячена дослідженню гігроскопічних властивостей полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю, а саме: здатності поглинати та віддавати вологу при різних значеннях відносної вологості та тиску. Розглянуто структурні характеристики пор досліджуваних зразків. На підставі проведених досліджень запропоновані умови зберігання полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю. Отримані результати досліджень дають можливість скорегувати технологічний процес виробництва харчових продуктів з використанням полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю.
 
Ключові слова: полікомпонентна суміш на основі кави та чаю, сорбція – десорбція, гігроскопічність
 
Бібліографія
1. Поликомпонентые концентраты для функциональных напитков / Филонова Г. Л., Осипова В. П., Гришковский Б. А. [и др.] // Пиво и напитки. – 2011. – № 10. – С. 10-14.
2. Кисличенко, В. С. Лекарственные растения – источники минеральных веществ / В. С. Кисличенко // Провизор. – 1999. – № 20. – С. 19–21.
3. Дубинин М. М. «Адсорбция и пористость», – M.: Изд. ВАХЗ, 1972. – 208 с.
4. Рег С. Адсорбция, удельная поверхность, пористость / С. Рег, К. Синг; [пер. с англ.], 2-е изд. – М.: Мир, 1984. – 306 с.