Продовольчі ресурси 2014 рік Випуск № 3 Технічні науки Стаття 09

09. Сировина для виробництва картопляних чипсів
 
 
О.А. Лисогор, В.М. Ковбаса, Т.М. Купріянова
Сторінки: 40-43
 
Короткий огляд
В час постійного зростання темпу життя, все більшої популярності набувають продукти які не потребують додаткового кулінарного оброблення, зокрема, смажені картоплепродукти – картопляні чіпси, якість яких в значній мірі залежить від якості сировини – картоплі. Асортимент даної продукції постійно розширюється. Тому в багатьох розвинутих країнах світу спостерігається збільшення споживання продуктів переробки картоплі. В сучасних умовах виробництва значну роль відіграє сорт картоплі, як головний чинник технологічних властивостей. Цільове використання сортів картоплі обумовлено поєднанням певних ознак і властивостей принципового значення, які формують бульби з чітко визначеними параметрами якості. А тому для отримання продукту високої якості першочергова роль належить сорту.
 
Ключові слова: картопля, картоплепродукти, картопляні чіпси
 
Бібліографія
1. Дерев’янко О., Лагода Т. Організація міні-виробництва чіпсів // Пропозиція. – 2001. – № 12. – С. 89-91.
2. Картопля / За ред. А. А. Бондарчука, М. Я. Полоцького, В. С. Куценка. – Біла Церква, 2007. – Т. 3. – 536 с.
3. Кожушко Н. С., Гончаров М. Д. Технологічна оцінка картоплі на придатність до промислової переробки // Картоплярство – 2000. – К.: Нора-Прінт. – Вип. 30. – С. 51-60.
4. Маленко І. М., Дуда В. В., Царенко М. І. Сучасний стан і перспективи розвитку картоплепереробної галузі в Україні // Картоплярство. – К., 1999. – Вип. 29. – С. 27-35.
5. Методические рекомендации по специализированной оценке сортов картофеля. – Минск, 2003. – 70 с.