ТИТУЛ

ЗМІСТ

 
01. Актуальність питання отримання натурального харчового барвника із соку столового буряка
Т.В. Шейко, Л.М. Хомічак, Л.М. Мельник, С.В. Матко
Сторінки: 6-10
 
02. Розвиток науково-технічних засад застосування електроіскрових процесів оброблення харчових середовищ
Ю.О. Дашковський, А.І. Українець
Сторінки: 11-15
 
03. Інноваційна технологія житнього хліба
К.О. Данілова, Л.В. Ткаченко, О.П. Вітряк
Сторінки: 16-20
 
04. Дослідження реологічних характеристик розчинів камеді гуару
В.О. Бахмач
Сторінки: 21-28
 
05. Дослідження способів відновлення адсорбційної спроможності природного вуглецевовмісного мінерала шунгіта
Т.В. Шейко
Сторінки: 29-33
 
06. Математична обробка експериментальних досліджень виготовлення крупи тритикалевої плющеної методом багатофакторного експерименту
В.В. Новіков
Сторінки: 34-38
 
07. Опрацювання способу нагромадження біомаси заквашувальної композиції для бактеріального препарату для кисловершкового масла
О.В. Боднарчук, Н.Ф. Кігель
Сторінки: 39-45
 
08. Науково-практичні аспекти регулювання властивостей водного компоненту рецептур м’ясних продуктів
Л.В. Баль-Прилипко, Б.І. Леонова, Е.Р. Старкова, О.П. Сокирко, Г.І. Брона
Сторінки: 46-55
 
09. Безпечність і якість сиру: Bacillus cereus
М.О. Шугай
Сторінки: 56-63
 
10. Результати порівняльних досліджень властивостей різних видів м’яса птиці відокремленого за допомогою механічних засобів
С.В. Бондар, Ю.І. Охріменко, Т.Ю. Клищова, С.Б. Вербицький
Сторінки: 64-71
 
11. Исследование возможности использования глицина при производстве вареных колбас
В.Ю. Лызова, Л.У. Войцеховская
Сторінки: 72-76
 
12. Вивчення морфологічної організації лактофагів методом трансмісійної електронної мікроскопії
О.В. Науменко
Сторінки: 77-82
 
13. Artificial flavouring agents detection in dairy and milk-containing products
Ya. Zhukova, Ts. Korol, S. Petrishchenko
Сторінки: 83-89
 
14. Застосування селективних середовищ для встановлення видової належності молочнокислих бактерій
Ц.О. Король
Сторінки: 90-98
 
15. Розширення асортименту м’ясних продуктів для людей, які працюють з підвищеним фізичним навантаженням
Л.В. Пешук, Т.Т. Носенко, О.І. Гащук
Сторінки: 99-102
 
16. Дослідження розчинності сухих концентратів сироваткових білків
А.В. Мінорова, О.П. Гондар, Н.Л. Крушельницька
Сторінки: 103-106
 
17. Обґрунтування рецептурного складу пастоподібних молоковмісних продуктів для харчування військовослужбовців
Г.Є. Поліщук, Г.О. Сімахіна, Т.В. Семко, І.М. Устименко
Сторінки: 107-112
 
18. Використання природних комплексів у виробництві молочної продукції для військовослужбовців
Г.О. Сімахіна, Г.Є. Поліщук
Сторінки: 113-118
 
19. Применение микробной трансглутаминазы в технологии сурими из птицы
Т.Н. Маевская, С.М. Базиволяк, Л.В. Пешук
Сторінки: 119-125
 
20. Властивості структурованих ліпідів, призначених для низькокалорійних молочних продуктів
Я.Ф. Жукова, Т.П. Мудрак
Сторінки: 126-134
 
21. Агроекономічні трансформації як вирішальна умова розвитку продовольчої сфери
П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, М.М. Могилова
Сторінки: 136-146
 
22. Інтеграція продовольчого комплексу України в економічне середовище Європейського союзу
Д.Ф. Крисанов
Сторінки: 147-159
 
23. Сутність системи НАССР у сучасних еколого-економічних умовах виробництва безпечних харчових продуктів
І.В. Власенко
Сторінки: 160-165
 
24. Характеристика ресурсної складової виробничого потенціалу галузей харчової промисловості
Г.А. Михайленко
Сторінки: 166-172
 
25. ОЕМ функціонування інфраструктури ринку плодоовочеконсервної промисловості України: теоретична концепція та методологія оцінки
О.Б. Шмаглій
Сторінки: 173-185
 
26. Пріоритетні напрями  імпортозаміщення продовольства в Україні
Г.А. Михайленко, Н.О. Коткова, О.В. Бокій
Сторінки: 186-193
 
27. Фактори оцінки внутрішнього продовольчого ринку на стадіях економічного циклу розвитку
О.В. Бокій
Сторінки: 194-203
 
28. Вплив цін та доходів населення на споживання м’ясної продукції
Г.П. Лисенко
Сторінки: 204-210
 
29. Концепція сутності і змістовні характеристики дефініції «зернопродуктовий підкомплекс» в теорії агроекономічних відносин
В.А. Пехов
Сторінки: 211-214

naas logo mes logo