МОДИФІКУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ГРИБІВ ШИЇТАКЕ (LENTINUS EDODES)
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-04
Веліканов О. О., Андрусишина І. М.
Сторінки: 43-50
 
Короткий огляд
Важливим доповненням раціону харчування людини є гриби. Саме гриби володіють великим потенціалом забезпечення організму людини необхідними макро- та мікроелементами. За рядом причин великих масштабів набуває штучне вирощування грибів, що дозволяє прогнозувати врожай, керувати їх мікроелементним складом, запобігати накопиченню к плодовому тілі мікотоксинів та мати подовжений термін зберігання. Серед інших корисних властивостей слід зазначити, що гриби шиїтаке містять відносно велику кількість хрому у формі, сприятливій для засвоєння організмом. Хром- це мікроелемент, який регулює обмін цукрів в організмі і використовується для профілактики і лікування цукрового діабету. Метою роботи є прослідкувати динаміку засвоєння мікроелементів грибами шиї таке з природного та штучно збагаченого хромом субстрату задля модифікування їх мікроелементного складу. Предметом дослідження є гриби шиїтаке (lentinus edodes)та їх здатність до накопичення різних видів мікроелементів. Матеріали та методи: вміст мікроелементів в грибах шиї таке визначали за допомогою фотометра полуменевого. Детально пробопідготовка та експеримент описано у відповідному підрозділі статті. Результати: отримані результати досліджень свідчать про закритість термодинамічної системи субстрат-гриб, а в процесі росту між ними встановлюється термодинамічна рівновага. Надлишок хрому зміщує цю рівновагу для компенсації зовнішнього впливу, але оскільки мікроелементний склад грибу пов’язаний сенергічно-антогоністичними зв’язками, в певній закономірності змінюються і концентрації інших елементів. Сфера застосування: результати досліджень можуть бути використані для розширення асортименту та створення нових видів функціональних продуктів харчування.
Ключові слова: гриби шиїтаке, дослідження, мікроелементний склад, функціональне харчування
 
Бібліографія
1. Zhao H., Wang L., Brennan M., Brennan C. How does the addition of mushrooms and their dietary fibre affect starchy foods. Journal of Future Foods Vol. 2, № 1, 2022, P. 18-24.
2. Yadav D., Negi P. Bioactive components of mushrooms: Processing effects and health benefits. Food Research International Volume 148, October 2021, P.1-23.
3. Rawiwan P., Peng Y., Paramayuda I G.P.B., Quek S. Red seaweed: A promising alternative protein source for global food sustainability. Trends in Food Science & Technology Volume 123, № 5 2022, P. 37-56.
4. Valverde M.E., Hernández-Pérez T., Paredes-López O. Edible Mushrooms: Improving Human Health and Promoting Quality Life. International Journal of Microbiology, Volume 2015, Article ID 376387, P. 1-14 http://dx.doi.org/10.1155/2015/376387.
5. Clarke D., Crews C. Natural Toxicants: Mushrooms and Toadstools. Encyclopedia of Food Safety. Reference Module in Food Science, Vol. 2, 2014, P. 269-276.
6. Rajarathnam S., Shashirekha M.N. Mushrooms and truffles. Use of Wild Mushrooms. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, (Second Edition) 2003. Editor-in-Chief: Benjamin Caballero, P. 4048-4054. https://doi.org/10.1016/B0-12-227055-X/00813-0.
7. Atila F. Compositional changes in lignocellulosic content of some agro-wastes during the production cycle of shiitake mushroom. Scientia Horticulturae Volume 245, № 2, 2019, P. 263-268, https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.10.029.
8. Pinya S., Ferriol P., Tejada S., Sureda A. Chapter 5.3 - Mushrooms reishi (Ganoderma lucidum), shiitake (Lentinela edodes), maitake (Grifola frondosa). Nonvitamin and Nonmineral Nutritional Supplements, 2019, P. 517-526.
9. Garcia M. A., Alonso J., Melgar M. J. Bioconcentration of chromium in edible mushrooms: Influence of environmental and genetic factors. Food and Chemical Toxicology 58 № 8, 2013. Р. 249–254.
10. Garcia M.A., Alonso-Diaz J., Martin A.J., Melgar M.J. Acumulacion de cromo en setas silvestres comestibles: factores que influyen en su captacion y repercusiones toxicologicas. Revista de Toxicologia 2008, Vol. 25(№1), Р. 38-41.
11. ГОСТ 30538-97. Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионым методом 2000.-32с. (Прийнятий Держстандартом України № 12 від 21.11.97).
12. ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних.

naas logo mes logo