ЗАСТОСУВАННЯ АНТИСЕПТИКУ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-16
Хомічак Л. М., Кузнєцова І. В., Ткаченко С. В., Джоган О. І., Зайчук Л. П., Данілова К. О.
Сторінки: 163-168

Короткий огляд
Підвищенню ефективності виробництва в цукробуряковому комплексі повинна сприяти диверсифікації виробництва, яка направлена на освоєння виробництва нового виду продуктів, тобто вдосконалення і освоєння нових технологій виробництва. Для удосконалення процесу отримання цукропродуктів, одним з важливих етапів є дослідження умов отримання дифузійного соку із застосуванням антисептику «Бактрілон-А». Метою роботи було дослідити вплив антисептику «Бактрілон-А» на якість отриманого дифузійного соку. Методика досліджень. Отримували зразки дифузійного соку шляхом ошпарювання стружки, екстрагуванням та з обробленням бурякостружкової суміші Бактрілоном-А. Вивчали оптимальну введену кількість антисептику в сокостружкову суміш(с.-с.с.), введенням у кількості 0,25, 0,5 і 1,0 % до м.с.-с.с. Результати досліджень. Застосування ошпарювання сприяє прискоренню процесу утворення барвних сполук у соці. Досліджено вплив і кількість введення антисептику «Бактрілон-А» в сокостружкову суміш на якість отриманого дифузійного соку. Показано, що застосування антисептику «Бактрілон-А» призводить до гальмування процесу окиснення барвних сполук, про що свідчить світло коричневий колір соку. Висновки. Встановлено, що препарат «Бактрілон-А» не впливає на значення оптичного обертання вуглеводів, і відповідно, не впливає на точність визначення вмісту цукрози в соці. Визначено, що внесення «Бактрілону-А» в сокостружкову суміш знижує забарвленість дифузійного соку в 3,3 рази порівняно із способами екстрагування у воді або із ошпаренням стружки перед дифузією. Обґрунтовано, що кращим є дозування «Бактрілону-А» в кількості 0,5% до маси сокостружкової суміші.
Ключові слова: сокостружкова суміш, якість, антисептик, барвні речовини
 
Бібліографія
1. Council directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labelling for foodstuffs. Official Journal .No L 276, 06.10.1990. P.40-44. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0496.
2. Database of ATR-FT-IR spectra of various materials. Режим доступу: http://lisa.chem.ut.ee/IR_spectra/paint/binders/sucrose/.
3. Defaye J., Fernandez J. M. G.Protonic and thermal activation of sucrose and the oligosaccharide omposition of caramel. Carbohydr. Res. 1994. Vol. 256. C. 1-4.
4. Defaye J., Fernandez J. M. G.The oligosaccharide components of caramel. Zuckerindustrie (Berlin). 1995. Vol. 120. P. 700-704.
5. Dowling, J. F., Pennington, N. L., Baker, C. W., Eds. In Sugar: A User’s Guide to Sucrose; Sugar Products; Van Nostrand Reinhold: New York, 1990; Р. 36-41.
6. Beckett Stephen T., Grazia Francesconi M., Geary Peter M., Grahame Mackenziea, Maulnya Aure´lia P. E. DSC study of sucrose melting. Carbohydrate. Research. 2006. Vol. 341. P. 2591-2599.
7. Бобровник Л. Д., Хорунжая Л. В., Коротич Т. (1983). Получение жидкого сахара с выделением комплекса несахаров. ЦНИИТЕИПищепром. Сахарная промышленность. вып.12. С. 3-5.
8. Buczys et all. (1993). Zukerindustie. 118. P. 259-265.
9. Пісківець В. А. (2000) Одержання цукристих речовин з дифузійного соку без дефеко-сатураційного очищення в виробничих умовах. Харчова та переробна промисловість. №5-6. С. 20-21.
10. Спосіб одержання цукру-сирцю із цукрових буряків. Штангеєв В. О., Пісківець В. А., Білостоцький Л. Г. Деклараційний патент на винахід Держпатенту України №38954 А від 15.05.2001.
11. Хомічак Л. М., Немирович П. М., Жеплінська М. М., Бобровник Л. Д. (1996) Кондуктометричне вивчення дії відкритої пари на дифузійний та нативний соки цукрових буряків. Харчова пром-ть. Вип. 42. С. 85-87.
12. Правила ведення технологічного процесу виробництва цукру. Правила усталеної практики 15.83–37–106:2007. К.: 2007.
13. Використання антисептика «Фітосайд» у цукровому виробництві. Технологічна інструкція, затв. УкрНДІЦП 29.07.1999р.
14. Інструкція по застосуванню антисептичного препарату «Нобак» у цукровому виробництві, затв. УкрНДІЦП 21.10.2003р.
15. Технологічна інструкція на спосіб застосування антисептика «Дезосент» у цукровому виробництві, затв. НАЦУ «Укрцукор» 02.05.2002.

naas logo mes logo