ВИРОБНИЦТВО АМАРАНТУ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-18
Янюк Т. І., Грюнвальд Н. В.
Сторінки: 179-192

Короткий огляд
Мета. Своєчасним і актуальним є дослідження виробництва товарної продукції і насіння сортів амаранту (Amaranthus L.) з високою споживчою цінністю для використання в харчовій промисловості. Мета роботи передбачала обґрунтувати виробництво амаранту в Україні, оцінити стан та визначити перспективи подальшого використання товарної продукції і насіння в харчових технологіях. Методи. У роботі використовували загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Із загально-наукових: гіпотезу, експеримент, спостереження, аналіз, синтез та джерелознавчу базу з елементами екстраполяції; серед спеціальних – загальноприйняті методи наукових досліджень: лабораторний – для вивчення якісних показників рослинного матеріалу та насіння амаранту, накопичення сухої біологічної маси рослин та вміст поживних речовин. Економічно-розрахунковий, порівняльно-обчислювальний та статистичний. Результати. Аналіз літературних джерел та власних досліджень показав, що амарант відзначається високою споживчою та кормовою цінність товарної продукції та насіння. Розкрито виробництво товарної продукції та насіння, переробку сировини різними способами залежно від мети одержання кінцевих продуктів. Сформовані методологічні засади формування врожайності та якості товарної продукції й насіння сортів амаранту високоолеїнової групи. Підтверджено, що сорти амаранту, як холодостійкі та посухостійкі, можуть вирощуватися практично в будь-якому регіоні України, що дозволить безперебійне надходження рослинної сировини для виготовлення амарантової олії. Оптимізовано елементи технології вирощування товарної продукції та насіння амаранту в Україні та визначено стратегічні напрями його використання. Висновки. Визначені біохімічні показники рослинного та насіннєвого матеріалу дозволили розширити спектр використання його в харчовій промисловості.
Ключові слова: щириця, амарант, сорт, споживча цінність, екологічна пластичність, біомаса, сидерат, насіння, продукти переробки, урожайність
 
Бібліографія
1. Дейниченко Г. В., Рябушко В. І., Голуб М. О., Крамаренко Д. П., Своєволіна Г. В. Використання білкових гідролізатів у технологіях функціональних хлібобулочних виробів. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі. 2009. №1 (41). С. 217–223.
2. Topwal M. Review on Amaranth: Nutraceutical and Virtual Plant for Providing Food Security and Nutrients. Acta scientific agriculture. 2019. Vol. 3, Iss. 1. P. 9-15. URL: https://actascientific.com/ASAG/pdf/ASAG-03-0285.pdf
3. Гопцій Т. І., Воронков М. Ф., Бобро М. А. та ін. Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія. Харків: ХНАУ, 2018. 362 с.
4. Mekonnen G., Woldesenbet M., Teshale T. et. al. Amaranthus сaudatus Production and Nutrition Contents for Food Security and Healthy Living in Menit Shasha, Menit Goldya and Maji Districts of Bench Maji Zone, South Western Ethiopia. Nutrition & Food Science International Journal. 2018. Vol. 7, Iss. 3. doi.org/10.19080/NFSIJ.2018.07.555712.
5. Soriano-García M., Arias-Olguín I. I., Carrillo-Montes J. P. et. al. Nutritional functional value and therapeutic utilization of Amaranth. Journal of Analitical & Pharmaceutical Research. 2018. Vol. 7, Iss. 5. P. 596–600. doi: 10.15406/japlr.2018.07.00288.
6. Biel W., Jendrzejczak E., Jaroszewska A. et. al. Nutritional content and antioxidant properties of selected species of Amaranthus L. Italian Journal of Food Science. 2017. Vol. 29. P. 728-740.
7. Karamać M., Gai F., Longato E. et. al. Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Amaranth (Amaranthus caudatus) during Plant Growth. Antioxidants. 2019. Vol. 8, Iss. 6. doi: 10.3390/antiox8060173.
8. Mlakar S. G., Turinek M., Jakop M. et. al. Nutrition value and use of grain amaranth: otential future application in bread making. Agricultura. 2009. Vol. 6, Iss. 2. P. 43-53. URL: http://www.agricultura-online.com/.../.
9. Sanz-Penella J. M., Laparra J. M., Sanz Y. et. al. Bread Supplemented with Amaranth (Amaranthus cruentus): Effect of Phytates on In Vitro Iron Absorption. Plant Foods for Human Nutrition. 2012. Vol. 67 Iss. 1. P. 50-56. doi:10.1007/s11130-011-0269-6.
10. Кучерук З. І., Постнова О. М., Галич А. О. Дослідження властивостей знежиреного термічно обробленого борошна амаранту. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства та торгівлі. Харків, 2015. Вип. 1 (21). C. 275-283.
11. Гунина Л. М., Дмитриев А., Шустов Е. Б. Биологически активные вещества амаранта и перспективы применения пищевых добавок на его основе в практике подготовки спортсменов. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Т. 3, № 7 (16). С. 267-277.
12. Emire Sh. A., Arega M. Value added product development and quality characterization of amaranth (Amaranthus caudatus L.) grown in East Africa. African Journal of Food Science and Technology. 2012. Vol. 3, Iss. 6. P. 129-141. URL: https://www.researchgate.net/publication/278241863
13. Миколенко С. Ю., Царук Л. Ю., Чурсiнов Ю. О. Вплив продуктів переробки амаранту і чіа на якість хліба. Вісник Національного Технічного Університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях. 2019. № 5 (1330). С. 145-151.
14. Guardianelli L. M., Salinasa M. V., Puppo M. C. Hydration and rheological properties of amaranth-wheat flour dough: Influence of germination of amaranth seeds. Food Hydrocolloids. 2019. Vol. 97. doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105242
15. Ружило Н. С. Использование семян амаранта в хлебобулочных изделиях. Пищевая промышленность. 2015. № 12. С. 56–58.
16. Шмалько Н. А., Смирнов С. О. Способ производства хлеба при добавлении амарантовой крупяной муки. Ползуновский вестник. 2018. No 1. С. 27–31.
17. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Grain Amaranth (Amaranthus L. excluding ornamental varieties) (TG /247/1, UPOV) . Geneva. 2008-04-09. 35 P. URL: www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg247.pdf
18. Singh M., Liu S. X. Evaluation of amaranth flour processing for noodle making. Journal of food processing and preservation. 2021. Vol. 45, Iss. 4. doi.org/10.1111/jfpp.15270
19. Liu S., Chen D., Xu J. Characterization of amaranth and bean flour blends and the impact on quality of gluten-free breads. Journal of food measurement and characterization. 2019. Vol. 13, Iss. 2. P. 1440-1450. doi: 10.1007/s11694-019-00060-4.
20. Sindhu R., Khatkar B. S. Thermal, structural and textural properties of amaranth and buckwheat starches. Journal of food science and technology. 2018. Vol. 55, Iss. 12. P. 5153-5160. doi: 10.1007/s13197-018-3474-6.
21. Guardianelli L. M., Salinas M. V., Puppo M. C. Quality of wheat breads enriched with flour from germinated amaranth seeds. Food science and technology international. 2021. doi: 10.1177/10820132211016577.
22. Mykolenko S., Zhygunov D., Rudenko, T. Baking properties of different amaranth flours as wheat bread ingredients. Journal of food science and technology Ukraine. 2020. Vol. 14, Iss. 4. P. 62-71 doi:10.15673/fst. v14i4.1896
23. Смирнов С. О., Урубков С. А., Дронов А. С. Научно-практические основы комплексной переработки зерна амаранта. Хранение и переработка зерна. 2015. № 2 (191). С. 39-43.
24. Guardianelli L. M., Salinas M. V., Puppo M. C. Chemical and thermal properties of flours from germinated amaranth seeds. Journal of Food Measurement and Characterization.2019. Vol. 13. P. 1078–1088. doi.org/10.1007/s11694-018-00023-1.
25. Iftikhar M., Khan M. Amaranth. Bioactive Factors and Processing Technology for Cereal Foods, 2019. P.217–232. doi:10.1007/978-981-13-6167-8_13.

naas logo mes logo