НОВИНИ

Фото038Начальник відділу масло- та сироробства Інституту продовольчих ресурсів НААН Орлюк Ю.Т. у складі делегації українських науковців взяв участь у форумі «Діловий візит іноземних спеціалістів», організованому компанією China Talent and Technology в місті Ліньі провінції Шаньдун Китайської Народної Республіки. Учасники форуму ознайомились з індустріальним потенціалом Китаю, відвідавши науково-технічний парк підприємств провінції Шандунь.
З метою популяризації розробок української науки в галузі переробки молока учасникам було представлено науково-технічну інформацію про розроблені в Інституті продовольчих ресурсів технології та обладнання для виробництва маслоробної та сироробної продукції; технічні характеристики та переваги сироробного обладнання Інституту та обладнання, що використовується при виробництві різних видів вершкового масла, спредів та пастоподібних продуктів; основи інноваційних технологій виробництва твердих сирів та сирів, що визрівають за участі сирного слизу. Окремо було представлено презентацію з інформацією про розробки безпосередньо для молокопереробного підприємства «Easun» в м. Ліньі.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

БокійНауковий співробітник відділу економічних досліджень Інституту продовольчих ресурсів НААН Бокій О.В. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки НААН» захистила кандидатську дисертацію «Функціонування та розвиток ринку хлібобулочних виробів в Україні». 
Дисертаційна робота вдосконалює науково-методичні та практичні підходи до обґрунтування шляхів ефективного функціонування і розвитку ринку хлібобулочних виробів на основі його оцінювання і прогнозування, гармонізації попиту та пропозиції в умовах сучасних викликів.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

Рудь Коваленко і Ко 22222Начальник відділу економічних досліджень Інституту продовольчих ресурсів НААН Коваленко О.В. та молодші наукові співробітники цього ж відділу Лисенко Г.П. та Юрченко Н.С. побували у ПАТ "Житомирський маслозавод компанія "Рудь" (м. Житомир), який є лідером серед українських виробників морозива і впевнено займає перше місце за обсягом продажів готової продукції.

Співробітники інституту ознайомились з сучасними технологіями виробництва різних видів морозива на підприємстві та приділили особливу увагу дослідженню впровадженої на підприємстві системи управління безпечністю харчової продукції за принципами HACCP.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

P4040035   4 квітня 2018 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН відбулось чергове засідання робочої групи «Молоко та молочні продукти» Технічного комітету 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки». Було розглянуто пропозиції виробників, що надійшли на третю редакцію проекту ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови". За результатами обговорення досягнуто згоди щодо можливості введення контролю молока за вмістом «істинного білка» в залежності від виробничих потреб переробних підприємств, відкориговані показники кислотності відповідно до ґатунків молока та внесено редакційні правки. Відхилено пропозицію щодо внесення в стандарт рекомендацій та переліку продукції, яку можна виготовляти з молока, що відповідає вимогам стандарту. Проект стандарту був погоджений членами робочої групи та рекомендований для розгляду на засіданні ТК. 

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

P40300013 квітня 2018 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН відбулось установче засідання міжвідомчої Науково-координаційної ради у сфері науки, освіти та харчової промисловості при Національній академії аграрних наук України.

З вітальним словом до присутніх від Президії Академії звернувся перший віце-президент НААН Гладій М.В. З інформацією щодо доцільності створення міжвідомчої Науково-координаційної ради виступив директор Інституту продовольчих ресурсів НААН Сичевський М.П.

 

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

2Копилова8 березня 2018 року в актовому залі Міністерства аграрної політики і продовольства України відбулись щорічні Загальні збори Спілки молочних підприємств України, в роботі яких взяла участь заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Інституту продовольчих ресурсів НААН Копилова К.В.

Основними питаннями порядку денного зборів були: звіт про роботу Спілки та її ревізійної комісії у 2017 році, обрання керівних органів Спілки, затвердження плану роботи та кошторисів витрат Спілки на 2018 рік та прийняття до складу Спілки нових учасників.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

Шульга27-28 березня 2018 року відбулась Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку цукрової промисловості України», організована Національним університетом харчових технологій, Національною асоціацією цукровиків України, Інститутом продовольчих ресурсів НААН та Інститутом післядипломної освіти НУХТ. У роботі конференції та виставці передових розробок і досягнень цукрової галузі взяли участь науковці, керівники та спеціалісти компаній та заводів, представники цукрової галузі зарубіжних країн.

Основними темами конференції були підсумки роботи бурякоцукрової галузі України за 2017 рік та завдання на поточний рік; шляхи забезпечення конкурентоспроможності українського цукру; використання сучасних технологій та обладнання в цукровій галузі; хіміко-технологічний контроль виробництва цукру; сучасні технології створення систем автоматизації підприємств цукрової промисловості; прикладні аспекти заощадження та використання нетрадиційних джерел енергії на цукрових заводах.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

P3200009

20 березня 2018 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН відбулось засідання робочої групи «Молоко та молочні продукти» Технічного комітету 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» щодо розгляду зауважень та пропозицій до проекту ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови", за результатами якого було прийнято рішення доопрацювати проект з урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли від провідних асоціацій та переробних підприємств молочної галузі. 

Питання, що обговорювалися на засіданні, стосувалися окремих вимог до молока-сировини за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, температурними режимами зберігання та транспортування, періодичності контролювання. Найбільш дискусійним було обговорення шляхів підвищення якості молока, що заготовлюється, а також можливості використання молока, яке не відповідає вимогам ДСТУ, відповідно до встановлених на підприємстві процедур, як тимчасової норми перехідного періоду.

ДСТУ 3662:2018 (проект, третя редакція, доопрацьована 20.03.18)

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

P320082220 березня 2018 року відбулось засідання Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН, на якому затверджено план роботи Вченої ради Інституту на 2018 рік; затверджено план науково-дослідних робіт на 2018 рік; обговорено питання формування прикладних досліджень на 2019 рік; заслухано інформацію завідуючого відділу технології продуктів бродіння д.т.н. С.Т.Олійнічука щодо роботи відділу у 2018 році; заслухано інформацію заступника директора з наукової та інноваційної роботи д.с.-г.н., К.В.Копилової щодо відзначення у 2018 році 100-річчя сільськогосподарської науки України.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

2018 8 березня

Line Kerivnictvo

naas logo mes logo